THÔNG SỐ KỸ THUẬT GẠCH TRÁNG MEN ỐP VÁCH VENIZEA Hạng mục kiểm nghiệm Tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế ( GB/T4100.5-1999 ) Tiêu chuẩn chất lượng VENIZEA   Kết quả […]

Xem chi tiết

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  ĐÁ BÓNG KIẾNG VENIZEA Quy cách : 600mm x 600mm x 10mm TT Tên hạng mục Chỉ tiêu tiêu chuẩn Kết quả kiểm nghiệm Phán đoán […]

Xem chi tiết